قیمت لوله مانیسمان

کربن استیل ایران مرجع کامل معرفی و فروش لوله و اتصالات فولادی

جهت استعلام قیمت و موجودی انبار تماس بگیرید.
بروز شده درتاریخ: 1398/02/30

نام کالا سایز ضخامت (mm) قیمت (ریال)
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "1/2 2.5 تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی  "3/4 2.5 تماس بگیرید 
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "1 2.6  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "11/4 2.8  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "11/2 2.8  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "2 3  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "21/2 3 تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "3 3.2  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "4 4.5  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "5 4.5  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "6 5  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "8 6  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "10 6.3  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 20 چینی "12 6.3  تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 20 ، قیمت لوله مانیسمان رده 40

نام کالا سایز ضخامت (mm) قیمت (ریال)
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "1/2 2.77 تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "3/4 2.87 2/400/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "1 3.38 2/600/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "11/4 3.56 3/050/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "11/2 3.68 3/650/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "2 3.91 5/450/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "21/2 5.16 7/150/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "3 5.49 9/450/000
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "4 6.02 تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "5 6.55 تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "6 7.11  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "8 8.18  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "10 9.27  تماس بگیرید
 لوله مانیسمان رده 40 چینی "12 10.31  تماس بگیرید

تماس باکارشناسان فروش

تماس باکارشناسان فروش

استعلام قیمت لوله گالوانیزه 86086101 - 86086452
 09218636454 استعلام قیمت لوله مانیسمان